Sách giúp cho bạn những gì?

  • Được viết dành cho những người chưa biết nên viết rất chi tiết và tỷ mỹ. Đảm bảo các bạn đọc xong, các bạn sẽ hài lòng
  • Từng chương là những trải nghiệm thực tế khi đi làm để từ đó viết ra cho các bạn.
  • Cách viết như đang có người ở bên cạnh các bạn, làm cho các bạn tự tin
  • Đọc xong cuốn sách này, các bạn sẽ biết được
  • Công việc của 1 người làm kế toán thực thụ khi vào công ty thì cần làm những việc gì.
  • Biết được khi vào công ty làm việc thì cần phải tìm hiểu những vấn đề gì trước. Để trước khi bắt đầu vào Công việc (Tìm hiểu hoạt động công ty; Sơ đồ tổ chức công ty; Quy trình hoạt động của từng phòng ban. Đây là khâu quan trọng nhất của 1 người làm kế toán). Về chuyên môn kế toán (Hạch toán nợ và Có )thì các bạn có thể tự học qua sách , qua diễn đàn, qua mạng xã hội
  • Biết được phân tích nghiệp vụ từ lúc lập chứng từ=> Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ và hợp lý của chứng từ=> Ghi sổ=> Khoá sổ=> Lập báo cáo trình cho lãnh đạo
  • Sau khi học hết 7 chương. 7 chương này sẽ giúp các bạn biết được cách lập chứng từ và ghi sổ hàng ngày của 1 công ty. Sau đó phải qua công đoạn lập báo cáo thì các bạn sẽ học chương 8. Chương này sẽ giúp bạn biết được công việc cuối tháng của 1 người làm kế toán phải làm những công việc gì trước khi lập báo cáo tài chính gửi cho ban lãnh đạo cũng như cơ quan chức năng. Nói chung chương 8 này sẽ giúp bạn Cách khoá sổ và cách lập báo cáo tài chính.
  • Bạn sẽ không phải tốn nhiều thời gian để tham gia các khoá học về Kế toán tổng hợp thực hành tại các trung tâm. Bạn chỉ cần làm 2 việc: Đọc và làm theo hướng dẫn