Lời mở đầu

Sau khi các bạn đã học xong bộ sách “TỰ HỌC KẾ TOÁN” được viết theo từng chủ đề (8 chương) và các bạn đã nắm rõ từng chương. Tôi xin nhắc lại để các bạn xem xét như sau:

 • Quy trình của 1 người làm kế toán từ lúc Phân tích nghiệp vụ phát sinh=> Lập chứng từ=> Ghi sổ=> Khoá sổ=> Lập bảng cân đối số phát sinh=> Lập báo cáo tài chính
 • Biết được cách xử lý từng nghiệp vụ và biết cách lập chứng từ cũng như ghi sổ sách (Sổ nhật ký chung, Sổ cái và Sổ chi tiết) của từng trường hợp hàng ngày
 • Biết được cuối tháng, cần phải ghi vào sổ sách những nghiệp vụ cuối tháng nào để cho sổ sách đầy đủ trước khi khoá sổ
 • Biết cách khoá sổ cũng như biết cách lập bảng cân đối số phát sinh cuối tháng để kiểm tra số liệu trước khi Lập báo cáo tài chính và
 • Biết cách lập báo cáo tài chính của 1 Công ty.

Tuy nhiên, những vấn đề trên các bạn đang xử lý rời rạc theo từng chương học hoặc theo từng chuyên đề mà Không phải xử lý xuyên suốt của một công ty.

Bạn muốn có 1 bộ chứng từ thực tế của 1 công ty xuyên suốt từ lúc mở sổ đầu tháng. Ghi nhận số dư đầu kỳ. Từ đó, xử lý nghiệp vụ kinh tế phát sinh lập chứng từ và ghi vào sổ sách hàng ngày. Sau đó, cuối tháng ghi nhận những nghiệp vụ cuối tháng=> Khóa sổ và lập Bảng cân đối số phát sinh từ đó lập Báo cáo tài chính

Để đáp ứng nhu cầu của các bạn. Tôi đã mạnh dạng viết cuốn sách “BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI KẾ TOÁN -Công ty sản xuất 1 sản phẩm BẰNG HÌNH ẢNH MINH HOẠ TỪ A ĐẾN Z”. Bộ sách này là một bộ sách không thể tách rời bộ sách “TỰ HỌC KẾ TOÁN BẰNG HÌNH ẢNH”. Bởi vì khi học xong bộ sách “TỰ HỌC KẾ TOÁN BẰNG HÌNH ẢNH” cũng đã có thực hành nhưng chúng ta cần phải có 1 bộ chứng từ đầy đủ của 1 công ty để thực hành để đầy đủ hơn từ lúc phát sinh nghiệp vụ => Lập chứng từ => Ghi sổ => Lập bảng cân đối số phát sinh => Lập báo cáo tài chính.

Tác giả
CPA. CPT Bùi Tấn Hải – Bài tập và bài giải kế toán-Công ty sản xuất một sản phẩm
Giảng viên Kế toán thuế An Tâm

Giới thiệu về tác giả

Ông Bùi Tấn Hải chịu trách nhiệm quản lý và điều hành chung các hoạt động tại AN TÂM, Phụ trách Đào tạo -Tư vấn Thuế tại AN TÂM. Trước khi tham gia AN TÂM. Ông Hải với hơn 14 năm kinh nghiệm Tư vấn thuế, Dịch vụ kế toán, Dịch vụ kiểm toán độc lập, Kiểm toán nội bộ, Tham gia nhiều kỳ thanh kiểm tra Quyết toán thuế trực tiếp với Cơ quan thuế, Giảng dạy các lớp kế toán trưởng, Kế toán chuyên nghiệp, các chuyên đề về thuế, Kế toán.

Kinh nghiệm thực tế

 • Chủ nhiệm Kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính ánh sang Á Châu (AFCC) nay là KSI từ 2003-2008
 • Phó phòng kiểm toán nội bộ, Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải từ 2008-2011
 • Trưởng bộ phận Tư vấn chính sách, Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải từ 2011-2012. Tham gia trực tiếp công tác Quyết toán thuế tại Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải và các Công ty con trong Tập đoàn.
 • Tham gia giảng dạy chuyên đề Kế toán-Thuế, dạy Kế toán trưởng tại các Trung tâm từ 2012 cho đến nay.

Trình độ chuyên môn

 • Kiểm toán viên Quốc gia, Bộ Tài chính, Việt Nam
 • Chứng chỉ hành nghề dịch vụ thủ tục về thuế, Bộ Tài chính, Việt Nam
 • Hội viên hội kiểm toán viên hành nghề (VACPA)
 • Hội viên của Hiệp hội tư vấn thuế Việt Nam

Giới thiệu sách Bài tập & Bài giải 2 sản phẩm

Kế toán An Tâm xin trân trọng giới thiệu đến cộng đồng dân kế toán cuốn sách “BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI KẾ TOÁN-CÔNG TY SẢN XUẤT HAI SẢN PHẨM BẰNG HÌNH ẢNH MINH HOẠ ” được viết dưới dạng CẦM TAY CHỈ VIỆC.

Đây không phải là bộ sách bình thường mà đây là 1 công thức giúp cho các bạn chưa biết gì về kế toán có thể làm được kế toán. Bộ sách này không dành cho tất cả mọi người mà chỉ dành cho những ai muốn tự tay làm kế toán mà không có điều kiện đến trung tâm có tài liệu hữu ích để học tại nhà hoặc không phải thuê Công ty dịch vụ kế toán để làm. Chỉ cần đọc và làm theo hướng dẫn bạn sẽ trở thành chuyên gia trong lĩnh vực kế toán

A)Bộ sách này phù hợp cho các đối tượng sau:

 • Dành cho những bạn đã biết kế toán nhưng chưa đi làm thực tế
 • Dành cho sinh viên vừa mới tốt nghiệp chuyên ngành kế toán
 • Dành cho những bạn vừa mới học tại Trung tâm kế toán
 • Dành cho những bạn đang sở hữu Bộ sách “TỰ HỌC KẾ TOÁN BẰNG HÌNH ẢNH” cũng như sở hữu bộ sách “BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI KẾ TOÁN CÔNG TY SẢN XUẤT 1 SẢN PHẨM”

B) Bộ sách BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI KẾ TOÁN – CÔNG TY SẢN XUẤT HAI SẢN PHẨM TÍNH GIÁ THÀNH THEO PHƯƠNG PHÁP HỆ SỐ BẰNG HÌNH ẢNH MINH HOẠ gồm 2 quyển (1000 trang)
Quyển 1 (500 trang) gồm các nội dung sau:

 • Đề bài: (Gồm thông tin doanh nghiệp; Số dư đầu kỳ; Đề bài tất cả nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại doanh nghiệp đưa ra tất cả các tình huống mà các bạn đã được học trong 8 chương của cuốn sách “TỰ HỌC KẾ TOÁN BẰNG HÌNH ẢNH” nhưng lần này là xuyên suốt của 1 công ty)
 • Mẫu Lập chứng từ THỰC HÀNH của từng nghiệp vụ được sắp xếp theo thứ tự là chứng từ kế toán lập để ghi sổ sắp trước và chứng từ gốc được sắp xếp theo sau
 • Mẫu sổ sách kế toán THỰC HÀNH(Gồm sổ nhật ký chung; sổ cái và sổ chi tiết theo đối tượng cũng như sổ chi tiết theo mặt hàng).
 • Mẫu bảng cân đối số phát sinh và mẫu báo cáo tài chính để các bạn thực hành
 • Mẫu Tờ khai thuế GTGT để các bạn thực hành
 • Mẫu Tờ khai quyết toán thuế TNDN và TNCN để các bạn thực hành

Quyển 2 (500 trang) gồm các nội dung sau

 • Bài giải phần lập chứng từ của quyển 1. Giúp cho các bạn sau khi lập chứng từ kế toán trong quyển 1 xong nếu không biết đúng hay sai thì có thể lấy quyển 2 phần lập chứng từ để đối chiếu từ đó tìm chỗ sai để hiểu rõ hơn.
 • Bài giải phần ghi sổ của quyển 1. Giúp cho các bạn có tài liệu để đối chiếu giữa sổ sách các bạn lập với sổ sách tôi lập có điểm nào không giống thì tiến hành xem xét để hiểu rõ bản chất vấn đề hơn.
 • Bài giải phần lập bảng cân đối số phát sinh và bài giải phần Lập báo cáo tài chính để cho các bạn đối chiếu với số liệu mà các bạn làm. Từ đó rút kinh nghiệm.
 • Bài giải phần lập tờ khai thuế GTGT; TNCN và TNDN để cho các bạn đối chiếu với số liệu mà các bạn làm. Từ đó rút ra kinh nghiệm.

Như vậy, các bạn đã thấy sự tiện lợi của Bộ sách “BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI KẾ TOÁN- CÔNG TY SẢN XUẤT 2 SẢN PHẨM TÍNH GIÁ THÀNH THEO PHƯƠNG PHÁP HỆ SỐ” chưa?. Đây là cuốn sách duy nhất tại Việt Nam hướng dẫn chi tiết theo hình thức CẦM TAY CHỈ VIỆC bằng hình ảnh minh họa giúp bạn từ người chưa biết gì về kế toán trở thành 1 người làm được kế toán một cách tự tin.

Sách bài tập và bài giải giúp cho bạn những gì?

 • Thứ nhất: Được viết dành cho những người chưa biết nên viết rất chi tiết và tỷ mỹ. Đảm bảo các bạn đọc xong, các bạn sẽ hài lòng
 • Thứ hai: Giúp các bạn biết cách lập chứng từ của từng nghiệp vụ xảy ra cũng như giúp các bạn biết cách sắp xếp chứng từ (Chứng từ nào sắp trước và chứng từ nào sắp sau)
 • Thứ ba: Biết cách ghi vào trong sổ sách gồm những loại sổ nào (Sổ nào viết trước và sổ nào viết sau)
 • Thứ tư: Biết cách khoá sổ từ tài khoản loại 1 cho đến tài khoản loại 9 vào cuối tháng
 • Thứ năm: Biết cách lập bảng cân đối số phát sinh được lập từ những tài khoản nào. Và vì sao phải lập bảng cân đối số phát sinh
 • Thứ sáu: Biết cách lập báo cáo tài chính+Lập Tờ khai quyết toán thuế TNDN, TNCN và biết cách lập tờ khai giá trị giá tăng

Đăng ký mua ngay "Bài tập & Bài giải tự học kế toán - Công ty sản xuất hai sản phẩm".

(Ưu đãi hôm nay - số lượng có hạn)

badge_bestvalue

Giá 350.000đ

giảm 50.000đ còn

300.000đđ

 • Khi mua 1 bộ
 • Chưa bao gồm phí vận chuyển

Chuyển khoản liền tay nhận ngay ưu đãi

Ưu đãi chỉ dành cho 10 người trong hôm nay. Số lượng có hạn

visamastercard

Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Tp Hồ Chí Minh - Số tài khoản: 0181003433703 - Chủ tài khoản: Lai Thị Thùy An. (Cách ghi chuyển khoản như sau: Nguyen Van A mua sach Tu hoc ke toan bang PM Misa - So dien thoai. VD: Nguyen Van Dung mua sach Tu hoc ke toan bang PM Misa - 0909888999 )

Liên hệ mua sách tại trung tâm kế toán An Tâm

 • Địa chỉ: 243/9/5 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, Tp.HCM
 • Điện thoại: (08) 62909310 – (08) 62909311
 • Di động: 0933.72.3000 – 0988.72.3000
 • Website: www.antam.edu.vn – Email: info@antam.edu.vn

Cảm nhận

bình luận