Nội dung gồm 21 chương

Chứng.nhan.dang.ky.quyen.tac.gia0002

(MỌI HÌNH THỨC BÁN SÁCH KHÔNG PHẢI TRANG SACHKETOAN.NET ĐỀU LÀ GIẢ MẠO VÀ SẼ BỊ KIỆN THEO LUẬT BẢN QUYỀN)

 • Chương 1: Các công việc kế toán và thuế cần phải làm tại một doanh nghiệp mới thành lập.
 • Chương 2: Hướng dẫn từ lúc doanh nghiệp có giấy phép thì cần làm những thủ tục gì để có hóa đơn tài chính sử dụng bằng hình ảnh minh họa.
 • Chương 3:Hướng dẫn lập khai thuế môn bài bằng hình ảnh minh họa qua mạng
 • Chương 4:Hướng dẫn thủ tục khai thuế ban đầu
 • Chương 5: Xử lý tình huống về hóa đơn

Một số nội dung về hóa đơn mà các bạn cần chú ý (Ví dụ cách viết hóa đơn, cách xử lý các tình huống về hóa đơn ví dụ như sai mã số thuế, sai tên công ty, sai thuế suất …. thì sẽ xử lý như thế nào rất chi tiết và cụ thể..)

 • Chương 6: Hướng dẫn lập thông báo phát hành hóa đơn bằng hình ảnh minh họa trên HTKK
 • Chướng 7: Hướng dẫn gửi mẫu hóa đơn qua mạng kèm theo thông báo phát hành hóa đơn lần đầu.
 • Chương 8: Hướng dẫn lập báo cáo tình hình sử dụng hoa đơn bằng hình ảnh minh họa trên HTKK
 • Chương 09: Hướng dẫn lập báo cáo mất hóa đơn bằng hình ảnh minh họa trên HTKK
 • Chương 10: Hướng dẫn cách tra cứu hóa đơn bằng hình ảnh minh họa trên web
 • Chương 11: Các bút toán cuối kỳ, kết chuyển trước khi khóa sổ và Lập bảng cân đối số phát sinh và hướng dẫn lập báo cáo tài chính
 • Chương 12: Chính sách thuế GTGT và Hướng dẫn kê khai thuế GTGT trên HTKK bằng hình ảnh minh họa
 • Chương 13: Các trường hợp hướng dẫn kê khai thuế GTGT bổ sung trên HTKK
 • Chương 14: Hướng dẫn cách đăng ký Mã số thuế TNCN bằng hình ảnh minh họa
 • Chương 15: Chính sách thuế TNCN và Hướng dẫn kê khai tạm tính thuế TNCN bằng hình ảnh minh họa
 • Chương 16: Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN bằng hình ảnh minh họa
 • Chương 17: Chính sách thuế TNDN và Hướng dẫn kê khai quyết toán thuế TNDN bằng hình ảnh minh họa
 • Chương 18: Hướng dẫn cách kê khai thuế qua mạng dạng file XML bằng hình ảnh minh họa
 • Chương 19: Cách cài itaxviewer và cách xem file dạng XML bằng hình ảnh minh họa
 • Chương 20: Hướng dẫn nộp thuế điện tử bằng hình ảnh minh họa
 • Chương 21: Cách  kết xuất dạng Tờ khai thuế GTGT không có phụ lục đính kèm để gửi cho cơ quan thuế.