Giới thiệu về sách hướng dẫn làm kế toán bằng Misa

Kế toán An Tâm xin trân trọng giới thiệu đến cộng đồng dân kế toán cuốn sách “ HƯỚNG DẪN LÀM KẾ TOÁN TRÊN BỘ CHỨNG TỪ THỰC TẾ CỦA CÔNG TY HÀ TRUNG THÁNG 1,2/2015 BẰNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN MISA ” được viết dưới dạng CẦM TAY CHỈ VIỆC. Cuốn sách được chia ra làm 2 cuốn nhỏ (Cuốn 1: Bộ chứng từ đầy đủ của Công ty Hà Trung tháng 1,2/2015 gồm chứng từ kế toán và chứng từ gốc; Cuốn 2: Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán Misa trên bộ chứng từ thực tế của Công ty Hà Trung)

A) ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

 • Dành cho những bạn đã có trong tay cuốn sách “TỰ HỌC KẾ TOÁN BẰNG HÌNH ẢNH MINH HOẠ”.
 • Dành cho các bạn đã nắm rõ quy trình làm kế toán và đã biết làm kế toán bằng tay nhưng chưa sử dụng phần mềm để làm kế toán.
 • Dành cho những bạn đang sử dụng phần mềm kế toán khác muốn chuyển sang sử dụng phần mềm kế toán MISA.

B) NỘI DUNG CUỐN SÁCH:

Cuốn 1: Bộ chứng từ thực tế của Công ty Hà Trung dùng để thực hành MISA.

 • Bộ chứng từ được thiết kế chi tiết và khoa học giúp cho người chưa biết về kế toán có thể đọc và hiểu bộ chứng từ kế toán gồm những loại chứng từ nào và được sắp xếp chứng từ nào trước, chứng từ nào sau

Cuốn 2: Hướng dẫn sử dụng phần mềm MISA chi tiết bằng hình ảnh trên bộ chứng từ thực tế.

 • Hướng dẫn cách cài đặt phần mềm+Hướng dẫn chuyển đổi dữ liệu từ máy A sang máy B
 • Hướng dẫn cách tạo dữ liệu của 1 Công ty
 • Hướng dẫn cách backup dữ liệu
 • Hướng dẫn tạo số dư đầu kỳ của tài khoản cũng như tạo mã các đối tượng chi tiết phải thu; phải trả, hàng tồn kho, mã chứng từ, mã khoản mục phí…
 • Hướng dẫn nhập dữ liệu vào từng phần hành trên phần mềm MISA
 • Hướng dẫn cách làm những nghiệp vụ cuối tháng trước khi khoá sổ
 • Hướng dẫn cách kiểm tra số liệu trên phần mếm kế toán MISA trước khi tiến hành in chứng từ và sổ sách kế toán
 • Hướng dẫn cách chuyển dữ liệu sang HTKK sau khi nhập vào phần mềm kế toán MISA
 • Hướng dẫn Cách in những loại chứng từ nào cũng như in những loại sổ sách nào (Gồm sổ nhật ký chung; Sổ cái và sổ chi tiết).
 • Hướng dẫn cách xem những loại báo cáo (Báo cáo tài chính, báo cáo công nợ phải thu, báo cáo công nợ phải trả, báo cáo hàng tồn kho, báo cáo tổng hợp chi phí theo khoản mục….)

Lưu ý: Tất cả các cuốn (1;2) được viết lại dưới dạng bằng hình ảnh minh hoạ rất chi tiết và cụ thể, do đó các bạn không sợ quên vì các bạn đang sở hữu 1 cuốn sách hướng dẫn làm kế toán trên phần mềm kế toán MISA hoàn toàn bằng hình ảnh minh hoạ.