Giới thiệu sách Bài tập & Bài giải 2 sản phẩm

Kế toán An Tâm xin trân trọng giới thiệu đến cộng đồng dân kế toán cuốn sách “BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI KẾ TOÁN-CÔNG TY SẢN XUẤT HAI SẢN PHẨM BẰNG HÌNH ẢNH MINH HOẠ ” được viết dưới dạng CẦM TAY CHỈ VIỆC.

Đây không phải là bộ sách bình thường mà đây là 1 công thức giúp cho các bạn chưa biết gì về kế toán có thể làm được kế toán. Bộ sách này không dành cho tất cả mọi người mà chỉ dành cho những ai muốn tự tay làm kế toán mà không có điều kiện đến trung tâm có tài liệu hữu ích để học tại nhà hoặc không phải thuê Công ty dịch vụ kế toán để làm. Chỉ cần đọc và làm theo hướng dẫn bạn sẽ trở thành chuyên gia trong lĩnh vực kế toán

A)Bộ sách này phù hợp cho các đối tượng sau:

 • Dành cho những bạn đã biết kế toán nhưng chưa đi làm thực tế
 • Dành cho sinh viên vừa mới tốt nghiệp chuyên ngành kế toán
 • Dành cho những bạn vừa mới học tại Trung tâm kế toán
 • Dành cho những bạn đang sở hữu Bộ sách “TỰ HỌC KẾ TOÁN BẰNG HÌNH ẢNH” cũng như sở hữu bộ sách “BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI KẾ TOÁN CÔNG TY SẢN XUẤT 1 SẢN PHẨM”

B) Bộ sách BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI KẾ TOÁN – CÔNG TY SẢN XUẤT HAI SẢN PHẨM TÍNH GIÁ THÀNH THEO PHƯƠNG PHÁP HỆ SỐ BẰNG HÌNH ẢNH MINH HOẠ gồm 2 quyển (1000 trang)
Quyển 1 (500 trang) gồm các nội dung sau:

 • Đề bài: (Gồm thông tin doanh nghiệp; Số dư đầu kỳ; Đề bài tất cả nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại doanh nghiệp đưa ra tất cả các tình huống mà các bạn đã được học trong 8 chương của cuốn sách “TỰ HỌC KẾ TOÁN BẰNG HÌNH ẢNH” nhưng lần này là xuyên suốt của 1 công ty)
 • Mẫu Lập chứng từ THỰC HÀNH của từng nghiệp vụ được sắp xếp theo thứ tự là chứng từ kế toán lập để ghi sổ sắp trước và chứng từ gốc được sắp xếp theo sau
 • Mẫu sổ sách kế toán THỰC HÀNH(Gồm sổ nhật ký chung; sổ cái và sổ chi tiết theo đối tượng cũng như sổ chi tiết theo mặt hàng).
 • Mẫu bảng cân đối số phát sinh và mẫu báo cáo tài chính để các bạn thực hành
 • Mẫu Tờ khai thuế GTGT để các bạn thực hành
 • Mẫu Tờ khai quyết toán thuế TNDN và TNCN để các bạn thực hành

Quyển 2 (500 trang) gồm các nội dung sau

 • Bài giải phần lập chứng từ của quyển 1. Giúp cho các bạn sau khi lập chứng từ kế toán trong quyển 1 xong nếu không biết đúng hay sai thì có thể lấy quyển 2 phần lập chứng từ để đối chiếu từ đó tìm chỗ sai để hiểu rõ hơn.
 • Bài giải phần ghi sổ của quyển 1. Giúp cho các bạn có tài liệu để đối chiếu giữa sổ sách các bạn lập với sổ sách tôi lập có điểm nào không giống thì tiến hành xem xét để hiểu rõ bản chất vấn đề hơn.
 • Bài giải phần lập bảng cân đối số phát sinh và bài giải phần Lập báo cáo tài chính để cho các bạn đối chiếu với số liệu mà các bạn làm. Từ đó rút kinh nghiệm.
 • Bài giải phần lập tờ khai thuế GTGT; TNCN và TNDN để cho các bạn đối chiếu với số liệu mà các bạn làm. Từ đó rút ra kinh nghiệm.

Như vậy, các bạn đã thấy sự tiện lợi của Bộ sách “BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI KẾ TOÁN- CÔNG TY SẢN XUẤT 2 SẢN PHẨM TÍNH GIÁ THÀNH THEO PHƯƠNG PHÁP HỆ SỐ” chưa?. Đây là cuốn sách duy nhất tại Việt Nam hướng dẫn chi tiết theo hình thức CẦM TAY CHỈ VIỆC bằng hình ảnh minh họa giúp bạn từ người chưa biết gì về kế toán trở thành 1 người làm được kế toán một cách tự tin.