Cuốn sách giúp gì cho bạn?

  • Thứ nhất: Được viết dành cho những người chưa biết nên viết rất chi tiết và tỷ mỹ. Đảm bảo các bạn đọc xong, các bạn sẽ hài lòng.
  • Thứ hai: Từng bộ chứng từ của từng nghiệp vụ sẽ hướng dẫn rất chi tiết về phân tích nghiệp vụ, cách lập chứng từ, sắp xếp chứng từ cho đến khi vào phần hành nào của phần mềm Misa để thực hành.
  • Thứ ba: Cách viết như đang có người ở bên cạnh các bạn vì tất cả được viết dưới dạng bằng hình ảnh nên rất dễ học.
  • Thứ tư: Bạn sẽ không phải tốn nhiều thời gian để tham gia để tham gia khoá học phần mềm tại các trung tâm. Bạn chỉ cần làm 2 việc: Đọc và làm theo hướng dẫn.